Google+
13744

روز داوري

كريستين باید به انجمن جيپسي ها برود تا سرنوشت رابطه اش با ماریا را به درستي تعيين كند ، تصمیم گیری  اي که شانس پيتر به عنوان نفر بعدي خانواده براي ازدواج را مشخص مي كند . جاش شغل خود را به عنوان دستيار پزشک  شروع می کند اما خیلی زود متوجه میشود که در واقع با کارش ازدواج کرده است و مگان  احساس مي كند كه به او بی توجهی شده است  .وقتي را گيني  به تكزاس برميگردد از طرف خانواده و دوستان با فشارهای بیشتری برای بچه دار شدن مواجه مي شود.

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE