Google+
13900

تشنج

یک زوج که پسرشان را به طرز غم انگیزی از دست داده اند، از آمدن ھمسایه جدیدشان که دو پسر دارند، بینھایت خوشحال می
شوند. اما رابطه خوب آنھا دوامی پیدا نمی کند و به درگیری، اتھام و در نھایت یک تیراندازی کشنده منجر می شود.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE