Google+
13904

تیراندازی

یک زوج که از زندگی شلوغ شھری به حومه شھر پناه آورده اند، به زودی درگیر اختلافاتی با صاحبان اسلحه فروشی آن
طرف خیابان می شوند. ویدیو ھای تھدید آمیز دوطرفه، درگیری و خصومت ھا در نھایت به تیراندازی و خونریزی ختم می
شود.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE