Google+
بسپارش به ما

بسپارش به ما

پخش بعدی
یک مجموعه دیدنی و سرشار از احساس که در آن گروهی به طور داوطلبانه به افراد مختلف نیازمند کمک برای ساختن و نوسازی خانه‌هایشان کمک می‌کنند. بیشتر ببینید...

یک مجموعه دیدنی و سرشار از احساس که در آن گروهی به طور داوطلبانه به افراد مختلف نیازمند کمک برای ساختن و نوسازی خانه‌هایشان کمک می‌کنند. در هر قسمت از این برنامه «نیک نالز» و گروهش، تماسی از یکی از مردم برای کمک دریافت می‌کنند و سپس با کمک دوستان، خانواده و افراد محلیِ داوطلب، تلاش می‌کنند تا در سراسر بریتانیا خانه‌های افراد نیازمند کمک را تعمیر کنند و شرایط آن را بهبود بخشند.
افراد تیم کمک تلاش می‌کنند تا به سرعت کارهای زیاد و پرزحمت را در مدت کوتاه تنها چند روز انجام دهند. این گروه هر هفته با چالشی جدید و متفاوت روبرو خواهد شد.

 

یک مجموعه دیدنی و سرشار از احساس که در آن گروهی به طور داوطلبانه به افراد مختلف نیازمند کمک برای ساختن و نوسازی خانه‌هایشان کمک می‌کنند. در هر قسمت از این برنامه «نیک نالز» و گروهش، تماسی از یکی از مردم برای کمک دریافت می‌کنند و سپس با کمک دوستان، خانواده و افراد محلیِ داوطلب، تلاش می‌کنند تا در سراسر بریتانیا خانه‌های افراد نیازمند کمک را تعمیر کنند و شرایط آن را بهبود بخشند.
افراد تیم کمک تلاش می‌کنند تا به سرعت کارهای زیاد و پرزحمت را در مدت کوتاه تنها چند روز انجام دهند. این گروه هر هفته با چالشی جدید و متفاوت روبرو خواهد شد.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE