Google+
13867

ماجرهای مرداک - بازی پادشاهان


مرداک درباره ی  قتل مردی که با نیزه به قتل رسیده است در حال تحقیق است، در این میان جوانی به نام ازکیل (جک فالتون) ادعا می کند که فرشته مرگ را سوار بر اسب و در حالی که  یک نیزه در دست داشته و مرد را دنبال می کرده  را دیده است. پدرِش ، جاشوا جونز (ایان کیلبورن) به مرداک می گوید که پسرش عقل درست و حسابی ای ندارد. با این حال، بعد از اینکه آگدن کالبد شکافی را شروع میکند تایید می کند که این بار حق با پسر بوده و آن مرد واقعاً با یک نیزه به قتل رسیده است.در نهایت مرداک با استفاده از مهارت های خود همه چیز را آشکار می کند.

 

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE