Google+
5268

فصل سبز بی‌بهار

آیا جامعه هنر و هنرمندان نسبت به مردم خود تعهد و مسولیت دارند؟ کشور ما در چند دهه اخیر شاهد حوادث تاریخی بسیار بوده است، نزدیکترین این حوادث، رویداد تابستان سال ۸۸ است. تابستانی که سرانجام مردم ایران پیر و جوان، زن و مرد به خیابانها آمدند و خواهانحق و آزادی خود شدند. حضور میلیونی مردم در خیابانها شور و امیدی تازه در دل ایرانیان، از جمله ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرد تا جایی که شهرهای بزرگ کشور;های غربی نیز شاهد حضور گسترده ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با هم میهنان خودشان شدند. همه جا صحبت و بحث ایران و مردمش بود. در چنین وضعیتی هیچ کس نمی توانست بیتفاوت و ساکت باشد. در این میان بسیاری از هنرمندان خارج از کشور نیز با هنر و هرآنچه که در توانشان بود به حرکت گسترده مردم پیوستند. رادیو و تلویزیونهای فارسی زبان خارج از کشور هرروز با پخش ترانه و سرودهای ملی و میهنی به شوق حضور در میدان دادخواهی دامن میزدند. این مارش بلند آزدی خواهیمردم ایران را که چون ققنوس در زیر خاکستر پنهان شده چه کسی باید همنوایی کند؟ آن ساز و ترانه و آواز و سرود کو تا شور و بیداری دوباره بر پا کند؟

شبکه تلویزیونی مرجان. کلیه حقوق محفوظ می باشد © Website Development by AVAMAE